Podcast archives

  • Forkynnelse fra Ålesund misjonskirke 10. februar 2019 (et innledningsord i starten er tatt med).