Bibelskolen i Ålesund

Bibelskolen i Ålesund er en praktisk rettet bibelskole, hvor undervisning og praksis går hånd i hånd. Det er samlinger hver fredag kveld kl 19:00 i Misjonskirka, hvor det blir god og praktisk undervisning fra Guds ord. Det er mange forskellige forkynnere som vil være med og undervise gjennom året. På denne måten får man belyst mange forskjellige temaer på en variert og forfriskende måte. Undervisningen blir tatt opp og lagt ut på menighetens Podcast. Den kan enten spilles av her fra hjemmesiden, eller via iTunes for de som har det. Nederst på denne siden finner du en filtrert liste med opptakene fra bibelskolen. Ser du etter opptak fra menighetens gudstjenester, kan du se under siden «Podcast». Der ligger alt.

Bibelskolen er åpen for alle, ikke bare menighetens egne medlemmer. Som en del av bibelskolen drives det blant annet Nattcafé-arbeid, hvor de som går på bibelskolen får anledning til å arbeide praktisk og anvende det de har lært. Det vil også bli lagt til rette for team-turer som deltakerne kan få være med på gjennom året. Mer informasjon om dette blir gitt i samlingene.

Hvis du er klar for å ta et skritt videre i 2018, så anbefaler vi deg til å bli med på bibelskolen. Dette blir en fantastisk spennende reise, og man kan når som helst bli med. Gikk du glipp av starten er du velkommen til å «hoppe på» midt i semesteret.

Forkynnere som har undervist på Bibelskolen hittil:
Sigurd
Bylund
Wilfred
Aaberg
Hugo
Diaz
Inge
Røysland
Hanne
Sørmo
Leiv O.
Holstad
Disse mfl. underviser:

Jørn Strand, Annie Skaug, Jan Dørum, Kjell Haltorp, Bjørn Thore Friberg, Leif Jacobsen, Atle Yndestad, Wilfred Aaberg, Trond Eriksen, Sigurd Bylund, Inge Røysland, Birger Wroldsen med flere.