Bibelskolen i Ålesund, fredager kl 19:00

 
 

Bibelskolen er åpen for alle, ikke bare menighetens egne medlemmer. Som en del av bibelskolen drives det blant annet Nattcafé-arbeid, hvor de som går på bibelskolen får anledning til å arbeide praktisk og anvende det de har lært. Det vil også bli lagt til rette for team-turer som deltakerne kan få være med på gjennom året. Mer informasjon om dette blir gitt i samlingene.

Les mer her: Kveldsbibelskolen i Ålesund

Disse mfl. underviser:

Jørn Strand, Annie Skaug, Jan Dørum, Kjell Haltorp, Bjørn Thore Friberg, Leif Jacobsen, Atle Yndestad, Wilfred Aaberg, Trond Eriksen, Sigurd Bylund, Inge Røysland, Birger Wroldsen med flere.