Besøk av Leiv Holstad 23. og 25. februar

 
 

Vi får besøk av Leiv Olav Holstad fra Maritastiftelsen. Leiv skal undervise på Bibelskolen i Ålesund fredag 23.02 og på gudstjenesten søndag 25.02.

«Leiv Olav Holstad er en kjent forkynner og grunnlegger av Maritastiftelsen, han var tidligere rusmisbruker. Etter at han ble radikalt frelst og rusfri på 1970-tallet, begynte han et arbeid blant rusmisbrukere. Som en følge av dette ble Maritastiftelsen etablert i 1984. Holstad har skrevet flere artikler og var initiativtaker til dokumentaren Maritafilmen.

Etter flere «tilfeldigheter» befant han seg på et kristent møte. I utgangspunktet var Holstad veldig lite positiv til kristendom. Grunnen til at han lot de kristne få lov til å be for ham, var at de snakket om åndelige spørsmål, noe Holstad var opptatt av. Neste dag forstod han at det hadde skjedd noe overnaturlig, han hadde ingen abstinenser. Dette var på 1970-tallet og Holstad kom i kontakt med Jesusbevegelsen. Han begynte å lese Bibelen og etterhvert studerte han ett år ved bibelskolen ved Troens Bevis Verdens Evangelisering i Sarons dal.

Holstad er mye brukt som forkynner i ulike kristne sammenhenger.» –Kilde: Wikipedia

Vi gleder oss veldig til å høre hva Gud har lagt på hans hjerte. Du er velkommen!