Bibelskolen i Ålesund startet opp 5. januar 2018!

 
 

Den 5. januar 2018 startet Ålesund misjonskirke opp med bibelskole. Det er samlinger hver fredag kveld kl 19:00, med god og praktisk undervisning fra Guds ord. Menighetens visjon har alltid vært å vinne nye mennesker for Kristus og gjøre disipler, og vi tar nå målrettede og bevisste valg for å oppfylle denne visjonen! Bibelskolen er en viktig del av dette.

Bibelskolen er åpen for alle, ikke bare menighetens egne medlemmer. I tilknytning til skolen vil menigheten blant annet drive Nattcafé-arbeid, hvor de som går på bibelskolen får anledning til å arbeide praktisk og anvende det de har lært. Det vil også bli lagt til rette for team-turer som deltakerne kan få være med på gjennom året.

Disse mfl. underviser:

Jørn Strand, Annie Skaug, Jan Dørum, Kjell Haltorp, Bjørn Thore Friberg, Leif Jacobsen, Atle Yndestad, Wilfred Aaberg, Trond Eriksen, Sigurd Bylund, Inge Røysland, Birger Wroldsen med flere.

Hvis du er klar for å ta et skritt videre i 2018, så anbefaler vi deg til å bli med på bibelskolen. Dette blir en fantastisk spennende reise!