Ålesund misjonskirke ansetter Sigurd Bylund!

 
 

I mai 2017 besluttet Ålesund misjonskirke å ansette Sigurd Bylund som Evangelist. I første omgang er dette en prosjektstilling på 12 måneder, med mulighet for forlengelse. Vi er veldig priviligerte som får Sigurd om bord hos oss, og vi gleder oss til å arbeide i Guds rike sammen med ham!

Sigurd har jobbet blant annet som bestyrer i Evangelisesenteret, som teamleder i stiftelsen Evangeliet ut til folket (EUTF) og som daglig leder ved Blå Kors i Sandefjord. Sigurd har et brennende engasjement for evangeliet, og for at Guds rike skal ha fremgang i landet vårt. En nøkkel i dette er disippelgjøring: Vi er ikke først og fremst kalt til å bli med i et bestemt kirkesamfunn, men vi er alle kalt til å bli Jesu disipler!

Det å være med i en menighet eller et fellesskap, handler om å bli dannet mer og mer lik Jesus
- Sigurd Bylund

Sigurd starter hos oss 1. september, og stillingen hans er lagt opp slik at han i utgangspunktet skal være her hos oss de første to helgene hver måned med uken i mellom. Vi kommer til å samarbeide med Misjonskirka Brattvåg i året som kommer, og Sigurd vil også delta regelmessig i samlinger og møter der.

Det er viktig for menigheten å ikke bare fokusere på det som skjer innenfor våre egne vegger. Vi trenger å stå sammen med andre menigheter og fellesskap, og vi trenger å ha et hjerte for verden rundt oss. Sunnmøre, ja hele Norge, skal vinnes for Kristus! Sammen er vi sterke, og det er når Guds folk finner sammen i en ånd og ett sinn at ting kan bryte igjennom. Dette har vi stor tro for! La oss alle ta godt imot Sigurd når han kommer, og la oss alle være med og fullføre løpet sammen!