Monthly archives:mai 2016

  • Søndagsgudstjenesten er vår hovedsamling. Her samles hele menigheten til fellesskap, bønn og lovprisning. Gudstjenesten arrangeres søndager kl 11:30 eller 17:00, sjekk møtekalenderen for de aktuelle datoene. I noen av gudstjenestene er det tilrettelagt med søndagsskole. En gang i måneden feirer v... [read more]
  • I bønnemøtene samles vi for å dele fellesskapet i Guds Ord, bønn, lovsang og vitnesbyrd. Klikk her for å gå til arrangementet. Vær ikke bekymret for noe, men la i alle ting bønneemnene deres komme fram for Gud i påkallelse og bønn med takk. Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare der... [read more]
  • Likevel, visdom taler vi blant de fullkomne. Men det er en visdom som ikke tilhører denne verden eller denne verdens herrer, de som går til grunne. Nei, som et mysterium taler vi Guds visdom, den skjulte, som Gud fra evighet av forut har bestemt til vår herlighet. Denne visdommen kjente ingen av denne verdens herrer. For hadde de kjent den, da hadde de ikke korsfestet herlighetens Herre. Men, som det står skrevet: Det som intet øye har sett og intet øre hørt, og det som ikke kom opp i noe menneskes hjerte, det har Gud beredt for dem som elsker ham.
    - 1Kor 2:6-9

  • Ålesund misjonskirke er en frivillig organisasjon, og vi er avhengig av gaver for å kunne drive vår virksomhet. Ved å registrere vil du bli med i vår faste givertjeneste. Som fast giver blir du en god og viktig støttespiller for oss, ved at du bidrar til en forutsigbar økonomi for menigheten. Ved å ... [read more]